Bedrijfscoaching: als zowel resultaten en de mens achter de resultaten telt

Bedrijfscoaching is een ander woord voor business coaching. Deze vorm van coaching is gericht op zakelijke belangen van voornamelijk bedrijven en organisaties. Hierbij wordt gecoacht op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement en uitzonderlijke productiviteit. Binnen bedrijfscoaching zien we ook specifieke coaching terugkomen zoals sales coaching of marketing coaching. Een business coach is dus voornamelijk interessant voor de zakelijke markt. Dit geldt niet alleen voor grote instanties maar ook voor ZZP-ers en het MKB.

Businesscoaching, management coaching of executive coaching?

Veel mensen die niet echt zakelijk zijn ingesteld, vinden deze vorm van coaching vaak heel erg hard overkomen. En dit is natuurlijk ook waar. Met pappen en nat houden ga je als bedrijf onmogelijk je doelstellingen behalen.

Bij businesscoaching draait alles om het bepalen en behalen van doelen. Er wordt gewerkt met deadlines en wordt een strategie bedacht over hoe deze het beste behaald kunnen worden. De coaching gaat verder dan enkel het opstellen van doelen.

Binnen een bedrijf zijn er mensen die deze doelen moeten behalen. Hun persoonlijkheid en werkwijze bepalen uiteindelijk of de doelen behaald zullen worden. Zo kan een onderdeel van businesscoaching, management coaching zijn waarbij het management tools krijgt over hoe ze het beste kunnen managen en leiding geven: hoe motiveer je personeel en hoe krijg je het voor elkaar dat er gedaan wordt wat moet gebeuren? Executive coaching richt zich op top managers, ondernemers en bestuurders.

Het verschil is dat management coaching en executive coaching meer gaat over mensen, leidinggeven en motiveren, en business coaching meer gaat over doelen, cijfers en strategie op organisatieniveau.

Wat levert bedrijfscoaching op?

Bedrijfscoaching vindt dus binnen een zakelijke context plaats. Zo kan er op de mens gecoacht worden of op het bedrijfsresultaat. De bedrijfscoach is dan ook breed inzetbaar en helpt daar waar de organisatie de hulp het hardst nodig heeft. Zo kan een bedrijfscoach medewerkers helpen een betere balans te vinden tussen werk en privé of leren hoe er efficiënter gewerkt kan worden. Ook kan er aandacht gevestigd worden op bedrijfsprocessen: hoe kunnen deze efficiënter gemaakt worden en wat is daarvoor nodig? Wat bedrijfscoaching uiteindelijk oplevert is dat er meer werkplezier zal ontstaan bij medewerkers waarbij dit dan weer leidt tot betere resultaten. Bedrijfscoaching is dus een duurzame investering en het overwegen waard.

Door te investeren in heldere doelstellingen en strategieën is de lijn voor een bedrijf kristal helder en kan er een duidelijke koers bepaalt worden voor de komende jaren. Door medewerkers op dusdanige wijze te coachen, komt hun persoonlijk potentieel naar voren, staan ze in hun kracht en zullen ze hun bijdragen willen leveren aan het succes van het bedrijf.

Op zoek naar een bedrijfscoach?

  Terug naar Uitgelicht: de bedrijfscoach
Coach