Kindercoach - Dit is wat een kindercoach doet

Een kindercoach biedt ondersteuning aan zowel kinderen als tieners en ouders die vragen hebben omtrent opvoeding. Het is bedoelt voor kinderen die langere tijd niet lekker in hun vel zitten, angstig zijn of een vervelend gevoel hebben. Een kindercoach kan een kind op een laagdrempelige en praktische manier helpen om van deze angsten en vervelende gevoelens af te komen. Door middel van een positieve werkwijze worden sociale vaardigheden verder ontwikkelt. Hierdoor leert het kind beter omgaan met emoties en worden huidige problemen verholpen dankzij de eigen mogelijkheden en kwaliteiten van het kind. Op deze manier ligt niet het probleem maar juist de eigenschappen van het kind centraal, waardoor het kind zo goed mogelijk kan worden geholpen. Het kind staat na de coaching zekerder in zijn schoenen waardoor er weer een positieve vloed van energie ontstaat.

Hulp van een kindercoach inschakelen

Je kunt als ouder voor meerdere moeilijkheden waar je kind mee kampt, terecht bij een kindercoach. Dit kan geen over gedragsverschijnselen, opvoeding of de ontwikkeling waar jij je als ouders bewust van bent geworden. Zo kunnen zaken zoals een scheiding of het verliezen van een dierbare een grote impact hebben op een kind. Een kindercoach kan helpen bij het verwerken van en leren omgaan met deze nieuwe en sterke emoties. Je hebt geen verwijzing van een dokter of arts nodig om hulp in te schakelen van een kindercoach. Je kunt dan ook bij een kindercoach terecht voor onderstaande problemen:

  • Verliezen van een dierbare
  • Scheiding van ouders
  • Gepest worden of zelf pestgedrag tonen
  • Onzekerheid
  • Woedeaanvallen of frustraties
  • Angst
  • Slecht slapen
  • Weinig emoties uiten
  • Lichamelijke klachten zonder ziek te zijn

Methode die bij het kind past

Een kindercoach gaat, anders dan een therapeut, op zoek naar een werkwijze en een methode die volledig bij het kind past. Waar therapeuten dieperliggende problemen oplossen door middel van verschillende onderzoeken en testen, begeleidt de kindercoach het kind bij problemen binnen de normale ontwikkeling. Uiteindelijk wordt het te behandelen probleem door de kindercoach niet meer gezien als probleem maar als een innerlijke obstakel die door het kind kan worden opgelost door de zelfkennis te vergroten.

Voorafgaand de gesprekken vind er vaak een kennismakingsgesprek plaats. Hier wordt er een indicatie gemaakt van het probleem en kan het kind wennen aan de setting dat hij hulp krijgt bij het probleem. Hierna volgen er een aantal sessies afhankelijk van het probleem waar jij als ouder soms niet en soms wel bij bent. Op deze manier krijgt het kind meer inzicht in zichzelf, zijn kwaliteiten, emoties en gedrag.

  Terug naar Uitgelicht: de kindercoach
Coach