Werkgerelateerde coaching

Een coachingsvorm speciaal gericht op het werkterrein. Voor zowel ondernemers, managers, werknemers als werkzoekende die begeleiding kunnen gebruiken tijdens werk processen. De focus ligt tijdens deze coaching vorm op de ontwikkeling van zowel de persoon evenals de organisatie zelf zodat dat net even wat hogere niveau bereikt kan worden. Persoonlijke groei gaat gepaard met de ontwikkeling op werkgebied. Een business coach legt de nadruk op werkgerelateerde competenties, doelstellingen en kwaliteiten. Met de al aanwezige krachten wordt er gewerkt naar toekomstige prestaties.

Krijg hulp bij:

Met werkgerelateerde coaching kunnen diverse processen worden aangepakt. Zo kan er gekeken worden naar verdere persoonlijke ontwikkeling om zo inzicht te krijgen in behoeftes voor de toekomst. Als werkzoekende of switcher van carrière of baan kan coaching je helpen bij het bepalen van de toekomstplannen. Ook kan coaching worden ingeschakeld bij ontwikkeling van leiderschap, geschikt voor managers, ondernemers of andere personen die de eigenschappen van een goede leider willen beheersen. Zo zijn er ook coaches die specifiek kijken naar competenties en vaardigheden die jij wilt verbeteren.

Coaching voor je business

Bij werkgerelateerde coaching staat het werk centraal. Zo hebben de doelstellingen die voorafgaand het proces worden opgesteld ook allemaal een verbintenis met het werk. Als ondernemer kan je er ook voor kiezen de doelstellingen van de bedrijf centraal te stellen. Hier wordt besproken wat je wilt bereiken met je onderneming en wat ervoor nodig is om deze doelen te bereiken. Op deze manier wordt niet alleen de ondernemer op de proef gesteld, maar de volledige onderneming wordt meegenomen in de coachingsdoelen.

Diverse coachingsvormen

Loopbaancoaching

Een loopbaan coach helpt bij het stellen van bepaalde werkdoelen. Samen met de coach ga je na hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Het gaat hier dan vaak over werkzoekende of mensen die graag van carrière willen switchen. Gedurende het proces krijg je ondersteuning en kan er door de coach worden bijgestuurd wanneer nodig is. (Linken naar loopbaancoaching)

Performance coaching

Performance coaching richt zich op prestaties. Zo kan deze vorm van coaching gegeven worden aan een individu of aan een team binnen een bepaalde organisatie. Aan de hand van doelstellingen wordt er gestreefd naar een verbetering van de prestaties. Op deze manier kan het prestatieniveau van een individu of van het gehele team worden geoptimaliseerd. In teamverband wordt er ook gekeken naar de samenwerkingsprocessen en waar ruimte is voor verbetering om zo niet alleen het prestatieniveau maar ook de betrokkenheid te vergroten.

Stress en burnout coaching

Ook bij stress is het inschakelen van een coach gewenst. Je leert niet alleen bepaalde stress te verwerken, maar je leert er in de toekomst ook mee omgaan. Achterhaal de oorzaak van je spanning en maak een onderscheid tussen gezonde en meer stressvolle spanning. Op deze manier leer jij door middel van coaching je balans weer op orde te krijgen, zowel lichamelijk als geestelijk. (Linken naar stress en burnout coaching)

Competentie ontwikkeling coaching

Deze vorm van coaching is gericht op ontwikkeling van de eigen competenties. Samen met de coach doorloop je een traject waarbij je je eigen kwaliteiten ontdekt en leert te gebruiken. Met diverse handvatten kan jij deze competenties gedurende de coaching inzetten voor zowel persoonlijke- als organisatie doelen.


 


 

Coach