Het coachingstraject

Wanneer je eenmaal de keuze hebt gemaakt, begint jouw coachingstraject. Dit traject draait om jou. Jouw doelen bepalen de richting van je traject. Er is nooit van tevoren te zeggen hoeveel sessies er nodig zijn. Wel is het zo dat een coachingstraject over het algemeen korter duurt dan een therapeutisch traject. Met een coachingstraject ben je gericht op de toekomst en werk je met doelen. Deze zijn gemakkelijk te meten. Wanneer je doel behaalt is, kun je in overleg met je coach kijken of er nog meer doelen zijn die je wilt behalen of dat je tevreden bent met hoe je leven op dat moment is.

De coachingssessies

Je hebt je kennismakingsgesprek gehad en je voelt je goed bij deze coach. Het traject kan van start gaan. In een eerste sessie wordt meestal besproken wat je van je coach mag verwachten, hij zal ook wat meer over zichzelf vertellen en uitleggen hoe hij te werk gaat. Hierna is hij erg benieuwd naar jouw doelen en de problemen waar je op dit moment in je leven tegenaan loopt. Deze doelen vormen de input voor de daaropvolgende sessies, hoeveel dit er zijn is niet te zeggen en geheel afhankelijk van hoe verantwoordelijk en doelgericht jijzelf aan de slag gaat met alles wat je aangereikt krijgt. Soms zul je oefeningen aangereikt krijgen in de sessie zelf maar ook kan je coach je een opdracht meegeven die je thuis of in een specifieke situatie moet uitvoeren. Coaching is actief aan de slag gaan en proactief werken aan het behalen van je gestelde doelen waarbij de coach ondersteunend werkt.

In de spiegel (leren) kijken

Hetgeen waar coaches erg goed in zijn, is jouw in de spiegel leren kijken. We hebben allemaal blinde vlekken. Dingen die we onbewust en soms bewust niet van onszelf zien. Zolang we niet naar deze aspecten kijken, zal verandering uitblijven. Door in de spiegel te kijken, zul je zelf gaan inzien waar je mogelijkheden tot verandering liggen.

Tips voor tijdens je coachingstraject

De diploma's of een keurmerk zeggen uiteindelijk niet zoveel, ga voor de klik die je met je coach hebt. Er zijn een paar tips die we je willen geven, waar je tijdens je coachingstraject op kunt letten:

  • Jij moet vooral aan het woord zijn tijdens je traject. Praat de coach vooral veel over zichzelf, dan is dit een signaal om in de gaten te houden.
  • Het is de bedoeling dat de coach je vooral dingen zelf laat ontdekken en je stimuleert om tot oplossingen en antwoorden te komen. Uiteraard zal hij je een beetje sturing geven, maar het is niet de bedoeling dat hij teveel zijn persoonlijke mening deelt.
  • Besef je dat jij het harde werk zult moeten doen.
  • Stap over na een andere coach als je gevoel niet goed meer is.

Blijf gedurende het hele coachingstraject gefocust op jezelf en zie de coach als 1 schakel in dit speelveld. Heb je het gevoel dat het niet meer matcht, onderzoek eerst bij jezelf waarom? Het kan namelijk ook zijn dat de coach op punten drukt die gevoelig bij je liggen. Dat kan soms niet prettig voelen, maar zegt niet zozeer iets over jullie band of klik. Zolang je vertrouwen blijft voelen en respect, zit je goed bij je coach.

Coach