Mental coach helpt jou naar een gelukkig leven

In het hedendaagse leven krijgen veel mensen te maken met overmatige (en soms ook onnodige) stress. Dit probleem kan door verschillende oorzaken ontstaan. Zo maakt iemand bijvoorbeeld verkeerde keuzes die negatieve gevolgen hebben, of iemand plant verkeerd en komt dan in tijdsnood terecht. Ook zorgt het werk bij meerdere mensen voor stress, omdat ze continu onder druk staan of zich niet prettig voelen bij het werk dat ze verrichten. Het is een kwestie die vooral het mentale welzijn aantast, waardoor niet altijd even snel duidelijk is wat de oorzaken zijn. Voor dergelijke gevallen is het erg belangrijk dat men contact zoekt met een professional, of in dit geval een mental coach. Wij vertellen je hieronder meer over wat mental coaching is en hoe een mental coach te werk gaat.

Wat is mental coaching?

De vraag 'wat is mental coaching' is niet specifiek te beantwoorden, maar we kunnen wel een algemeen en duidelijk beeld schetsen van wat mental coaching eigenlijk is. Bij mental coaching helpt een coach jou met het op orde brengen van jouw gedachtegang. Tegenwoordig leven veel mensen namelijk volgens een bepaald systeem dat hen in werkelijkheid erg ongelukkig maakt. Zo werken ze bijvoorbeeld bij een werkgever die veeleisend is en constant opmerkingen maakt. Je zou dan denken 'ik zoek gewoon een andere baan', maar helaas is dit niet altijd even makkelijk. Sommige mensen hebben het geld hard nodig en kunnen het zich niet permitteren om een andere baan te zoeken. Met behulp van mental coaching zal een persoon beter beseffen wat het probleem is en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. Onderwerpen als zelfvertrouwen, ondernemerschap, rust, communicatie en emoties komen regelmatig terug bij een sessie.

Waarvoor dient mental coaching?

Zoals we al zeiden is op de vraag 'wat is mental coaching' niet een specifiek antwoord te geven. Ditzelfde geldt voor de doelstelling ervan. Iemand kan een mental coach om diverse redenen inschakelen. Zo heb je bijvoorbeeld zakelijke cliënten die moeite hebben met management en ondernemerschap of particulieren die in onaangename relaties zitten en hieruit willen ontsnappen. Men leert vooral duidelijk te zijn, grenzen aan te geven, meer zelfvertrouwen te hebben, geordend te denken en niet bang te zijn voor veranderingen. Het zijn meestal ook de mentale kwesties die een negatieve impact hebben op de fysieke gesteldheid van een persoon. Hierdoor is dergelijke coaching extra belangrijk.

Werkwijze van een mental coach

Allereerst: wat is van mental coach de betekenis? Een mental coach is een professional die jouw gedachtegang positief kan beïnvloeden. Hij of zij begeleidt jou naar een betere denkwijze die jou van overbodige en overmatige stress kan verhelpen. Vaak krijgen cliënten een gratis proefsessie aangeboden waarin beide partijen elkaar leren kennen en de situatie besproken wordt. De coach zal hiervoor een gepast traject samenstellen en deze stapsgewijs met de cliënt doornemen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de cliënt zich gelukkiger gaat voelen en minder stress of problemen ervaart. Ook kan men verholpen worden van ernstigere problemen zoals een burn-out of depressie.

Coach